Applied Mathematics E-Notes
Published Contents of Volume 9
@


 1. Yasuhito Tanaka
 2. Sheng Ning Qiao and Bing Chen
 3. Muhammad Aslam Noor
 4. Jin-Guo Lian
 5. Olfa Feriel Kamech and Manoubi Merji
 6. David J. Grynkiewicz and Jujuan Zhuang
 7. Liang Zhang and Hai-Feng Zhao
 8. Jia Wei and Jiang-Ping Sun
 9. Mustafa Kemal Yildiz and Özkan Öcalan
 10. Hemant Kumar Nashine and Mohammad Saeed Khan
 11. Cong Zhang and Hong-Xu Li
 12. Joseph Gani and Randall J. Swift
 13. Panamali Ramarao Parthasarathy and Ramupillai Sudhesh
 14. Haribhau Laxman Tidke and Machindra Baburao Dhakne
 15. Sui Sun Cheng and Yi Feng Wu
 16. Joydip dhar and Anuj Kumar Sharma
 17. Wen Shu Zhou
 18. Bashir Ahmad and Badra Salah Alghamdi
 19. Mabrouk Sghaier
 20. Shi-Qin Zhang, Bai-Ni Guo and Feng Qi
 21. Jun Zhou
 22. Cristian-Paul Danet
 23. Hong Yan Xu and Cheng Hong Fang
 24. Yanxia Shi and Zheng Liu
 25. Aristides I. Kechriniotis, Bill A. Kotsos and Christos A. Tsonos
 26. Sui Sun Cheng and Shao Yuan Huang
 27. Ivan D. Arandelovic and Dojcin S. Petkovic
 28. Yu Miao, Shou fang Xu and Ying Xia Chen
 29. Yi Shuai Yang, Jing Jing Li and Yun An Cui
 30. Johnathan M. Bardsley and Aaron Luttman
 31. Luis H. Gallardo
 32. Abdelaziz Ouhadan and El Hassan El Kinani
 33. Li Zeng, Ming Xiao and Tin-Zhu Huang
 34. Mehdi Hassani
 35. Christophe Chesneau
 36. Qianqian Chi, Ying Qu and Junjie Wei